Fokal Nodüler Hiperplazi ( FNH )

 

  • İyi huyludur,

  • İkinci en sık iyi huylu karaciğer tümörüdür,

  • Kılıflı soluk renkli nodüllerden oluşurlar,

  • Genelde 5 cm. den küçüktürler,

  • 20-30 yaş grubu kadınlarda en sık olarak görülür,

  • Genellikle insidental (tesadüfi) tanı konuluyor,

  • %10 hastada ise müphem karın ağrılarından sorumlu olabiliyor,

  • FNH etiyolojisinde hormon preparatları sorumlu olabilir,

 

 Tomografide FNH GörüntüsüFNH Tedavi Seçenekleri

  • Düzenli takiplerde lezyonda çap artımı yoksa ve 5 cm.'den küçükse ameliyat edilmezler.

  • Kötü huylu tümör şüphesi taşıyan, etrafta bası bulguları oluşturan ve büyüme eğiliminde olan lezyonlar cerrahi olarak çıkartılırlar.